Tarikh       :  26 Ogos 2022

Masa        : 0900AM-1130AM

Tempat     :PEDi Kg Hilir Kuala Matu

Aktiviti      : Pelajar mewarna atas talian menggunakan komputer
dan di ajar oleh petugas PEDI